Torget Vest

Prosjekt Beskrivelse

Nytt kjøpesenter i Drammen Sentrum. Levering av fasadekasetter og vinkelfalset skivekledning i lakkert stål. Båndtekking av tak i lakkert stål. I tillegg diverse utsmykning av fasaden i rustfritt stål.

Oppdragsgiver:

Siab AB