Marché

Prosjekt Beskrivelse

Ny Marche restaurant i Lier. Godt eksponert mot E-18 i Lier. Særegen arkitektur og linjeføring. Levering av fasader i patinert kobber. Krevende jobb med arkitektoniske utfordringer.

Oppdragsgiver:

Skanska AS