Bragernes Kirke

Prosjekt Beskrivelse

Restaureringsarbeid av hele taket og tilhørende tårn og utsmykinger. Arbeidet ble utført i kobber og strakk seg over tre år. Et utfordrende og spennende prosjekt.

Oppdragsgiver:

Drammen Kirkelige Fellesråd