Bolig på Strømsø

Prosjekt Beskrivelse

Legging av takstein kombinert med båndtekking av Arker i Valsblank titanzink.

Oppdragsgiver:

Privat